×

Skaubo Barnehagene

bilde av vår barnehage

Velkommen til Skaubo Barnehagene

Skaubobarnehagene er en privat barnehagekjede som består av 4 barnehager:

- Skaubo barnehage på Jar (Bærum kommune) etablert i 1997
- Furu barnehage på Bekkestua (Bærum kommune) etablert i 2004
- Snarøya barnehage på Snarøya (Bærum kommune) etablert i 1954
- Bragernes Strand barnehage (Drammen kommune) etablert i 2010

Vår felles visjon er «På lag med barna». Dette betyr at det er barnas beste som alltid skal stå i fokus og at vi jobber for at hvert barn skal få muligheten til å utvikle seg til den beste versjonen av seg selv.

Felles for våre barnehager er at de alle er små og oversiktlige barnehager, beliggende i barnas nærmiljø. Barnehagene har fra 23 – 44 barn. Dette gir alle barn og voksne muligheten til å bli kjent med hverandre på tvers av team og avdelinger, noe som skaper mange, gode relasjoner, nærhet og trygghet.

På lag med barna